עידוד אהבת הקריאה בבית הספר היסודי
הרצאה מעשית לאנשי חינוך

בעידן האינטרנט נדחק הספר אל הפינה.
לנו, אנשי החינוך, ברורה חשיבותו של הספר ותרומתו לדור הצעיר בהתפתחותו
כדוֹר רחב אופקים, יצירתי, עשיר בדעת, באוצר מילים ועוד…

האם אפשר לגדל בדורנו, ילדים אוהבי קריאה וספר? אם כן, מהו הסוד?

בהרצאה חווייתית אציג תיאוריה לצד מעשה את הדרך לעידוד אהבת הקריאה.
כולל רעיונות לפעילויות ליישום הרעיון בכיתה ובבית הספר.

בסיום ההרצאה יקבלו המורים את ספרי, "לגעת בסיפור-לגדל ילדים שאוהבים לקרוא"

אורך ההרצאה כשעתיים

"לגדל ילדים שאוהבים לקרוא" 
הרצאה להורים

הבית, הוא המקום בו משתרשים הערכים. הורים שרוצים לגדל ילדים אוהבי קריאה וספר צריכים לבחור בערך אהבת הקריאה ולהנחילו לילדיהם.

למרות המסכים הרבים הממלאים את חיינו, זו משימה אפשרית. אבל מהי הדרך?

בהרצאה חווייתית אציג תיאוריה לצד מעשה ואת השלבים ההכרחיים בגידול ילדים אוהבי קריאה וספרים.
אורך ההרצאה כשעה